ANGÒ DA AMARYÀ – Allàh Ya Bawa Angò Ikòn Sauke Nauyiń Da Yakè A Kańsa. Amin

wasu Hotunan Ango da amarya kenan da aka daura aurensu makon daya wuce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button